Surat Al A'la


SURAT AL A’LA (YANG MAHA TINGGI)
 Makkiyah, 19 ayat. Diturunkan sesudah Surat At Takwiir.

 
 Bismillahir Rahmaanir Rahiim.
 Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.
 
 
 1.  Sabbihis ma rabbikal a’laa.
 Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi.
 
 2.  Alladzii khalaqa fa sawwaa.
 Yang menciptakan dan menyempurnakan-(nya).
 
 3.  Wal ladzii qaddara fa hadaa.
 Dan yang menentukan lalu menunjukkan.
 
 4.   Wal ladzii akhrajal mar’aa.
 Dan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan.
 
 5. Fa ja’alahuu ghutsaa-an ahwaa.
 Lalu dijadikannya tumbuh-tumbuhan itu kering kehitam-hitaman.
 
 6.  Sanuqri-aka fa laa tansaa.
 Akan Kami bacakan kepadamu maka kamu tidak lupa.
 
 7.  Illa maa syaa-allaah[u] inaahuu ya’lamul jahra wamaa yakhfaa.
 Kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Dia mengetahui apa yang terang dan yang
tersembunyi.
 
 8.   Wa nusyassiruka lil yusraa.
 Dan akan Kami mudahkan bagimu jalan yang mudah.
 
 9.  Fa dzakkir in nafa’atidz dzikraa.
 Maka peringatkanlah karena peringatan itu berguna.
 
 10. Sayadzdzakaru may yakhsyaa.
 Orang yang takut (kepada Nya) akan memperoleh pelajaran.

 11. Wa yatajannabuhal asyqaa.
 Dan orang-orang yang celaka akan menjauhinya.
 
 12.  Alladzii yashlan naaral kubraa.
 Orang yang akan masuk api yang besar.
 
 13.    Tsumma laa yamuutu fiiha walaa yahyaa.
 Kemudian di dalamnya ia tidak mati dan tidak hidup.
 
 14.  Qad aflaha man tazakkaa.
 Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri (dari kafir dan durhaka).
 
 15.   Wa dzakaras ma rabbihii fashallaa.
 Dan ia ingat nama Tuhannya lalu bersembahyang.
 
 16.  Bal tu tsiruunal hayaatad dunyaa.
 Namun kamu (orang-orang kafir) mengutamakan dunia.
 
 17. Wal aakhiratu khairuw wa abqaa.
 Padahal akhirat itu lebih baik dan kekal.
 
 18.    Inna haadzaa lafish shuhufil uulaa.
 Sesungguhnya ini benar-benar ada dalam lembaran-lembaran (kitab-kitab) yang terdahulu.
 
 19.   Shuhufi Ibraahiima wa Muusaa.
 Yaitu lembaran-lembaran (kitab-kitab) Ibrahim dan Musa.

17 comments:

Sigit said...

Semoga bermanfaat,amin...

Anonymous said...

Ayat 8 nya ada kesalahan
Wa nusyassiruka lil yusraa.


Seharusnya adalah Wa nuyassiruka lil yusraa


Terima kasih

Anonymous said...

6. Sanuqri-aka fa laa tansaa. ??

sanuq-ri uka

solikin b said...

jadi urutan ber islam itu
1. mensucikan diri
2.dzikrullah (mengingat nama Tunanya)
3.menegakkan sholat

karena itu harus mengutamakan akhirat dan mengakhirkan urusan dunia

Agis Jauhary said...

Izin copy, bleh?

Agis Jauhary said...

Assalamualaikum..
Izin Copy, bleh?

Muhammad zhafran said...

SUHUFI IBRAHIMA WAMUSA yaitu suhuf suhuf nabi ibrahim dan musa

Muhammad zhafran said...

Bismillahir Rahmaanir Rahiim.
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.


1. Sabbihis ma rabbikal a’laa.
Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi.

2. Alladzii khalaqa fa sawwaa.
Yang menciptakan dan menyempurnakan-(nya).

3. Wal ladzii qaddara fa hadaa.
Dan yang menentukan lalu menunjukkan.

4. Wal ladzii akhrajal mar’aa.
Dan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan.

5. Fa ja’alahuu ghutsaa-an ahwaa.
Lalu dijadikannya tumbuh-tumbuhan itu kering kehitam-hitaman.

6. Sanuqri-aka fa laa tansaa.
Akan Kami bacakan kepadamu maka kamu tidak lupa.

7. Illa maa syaa-allaah[u] inaahuu ya’lamul jahra wamaa yakhfaa.
Kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Dia mengetahui apa yang terang dan yang
tersembunyi.

8. Wa nusyassiruka lil yusraa.
Dan akan Kami mudahkan bagimu jalan yang mudah.

9. Fa dzakkir in nafa’atidz dzikraa.
Maka peringatkanlah karena peringatan itu berguna.

10. Sayadzdzakaru may yakhsyaa.
Orang yang takut (kepada Nya) akan memperoleh pelajaran.

11. Wa yatajannabuhal asyqaa.
Dan orang-orang yang celaka akan menjauhinya.

12. Alladzii yashlan naaral kubraa.
Orang yang akan masuk api yang besar.

13. Tsumma laa yamuutu fiiha walaa yahyaa.
Kemudian di dalamnya ia tidak mati dan tidak hidup.

14. Qad aflaha man tazakkaa.
Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri (dari kafir dan durhaka).

15. Wa dzakaras ma rabbihii fashallaa.
Dan ia ingat nama Tuhannya lalu bersembahyang.

16. Bal tu tsiruunal hayaatad dunyaa.
Namun kamu (orang-orang kafir) mengutamakan dunia.

17. Wal aakhiratu khairuw wa abqaa.
Padahal akhirat itu lebih baik dan kekal.

18. Inna haadzaa lafish shuhufil uulaa.
Sesungguhnya ini benar-benar ada dalam lembaran-lembaran (kitab-kitab) yang terdahulu.

19. Shuhufi Ibraahiima wa Muusaa. Yaitu lembaran-lembaran (kitab-kitab) Ibrahim dan Musa.

Rafi Arrasyid 9i said...

Terima kasih ini sangat bermanfaat bagi saya :)

dahyar halim said...

smoga dapat menjadi bacaan shalat saya aamiin

Anonymous said...

Surat yg indah, Maha Suci bagi Allah

Tegar Gun08 said...

Trimakasih

hazim halim said...

Terima kasih.. sangat bermanfaat... akhirnya berjaya juga dihafal. :)

hazim halim said...

Terima kasih.. sangat bermanfaat... akhirnya berjaya juga dihafal. :)

Hartoyo Toyo said...

Nuwun

Dimas evan said...

asslamualaikum izin ayat 6 yg latin Sanuqri-uka

Lacrus Friedrich said...

Tolonglah di update kalau ada salah pada huruf latin nya karena sangat mengapresiasi keberadaan blog semacam ini bagus buat pemula yang ingin menambah hafalan. Tolong disegera ya, alhamdulillah amin matur nuwun