Surat Adh Dhuhaa

SURAT ADH DHUHAA (WAKTU DHUHAA)
 Makkiyah, 11 ayat. Diturunkan sesudah Surat Al Fajr.

 
 Bismillahir Rahmaanir Rahiim.
 Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.
 
 1.  Wadh dhuhaa.
 Demi (waktu) Dhuhaa.
 
 2.  Wal lailli idzaa sajaa.
 Dan malam apabila telah sunyi.
 
 3. Maa wadda’aka rabbuka wa maa qalaa.
 Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak membenci (mu).
 
 4. Wa lal-aakkhiratu khairul laka minal uulaa.
 Dan sungguh akhir itu adalah lebih baik bagimu dari pada permulaan.
 
 5. Wa lasaufa yu’thiika rabbuka fatardhaa.
 Dan sungguh Dia akan memberikan (anugerah) kepadamu, maka kamu puas.
 
 6.  Alam yajidka yatiiman fa-aawaa.
 Bukankah Dia mendapatkanmu dalam keadaan yatim, lalu Dia melindungi (mu).

 7.  Wa wajadaka dhaallan fa hadan.
 Dan Dia mendapatkan kamu dalam keadaan bingung kemudian Dia menunjukimu.
 
 8. Wa wajadaka ‘Aa-ilan fa-aghnaa.
 Dan Dia mendapatkan kamu dalam keadaan miskin kemudian Dia menjadikan kamu kaya.
 
 9.   Fa ammal yatiima fa taqhar.
 Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu menindas.
 
 10. Wa ammas saa-ila falaa tanhar.
 Dan adapun terhadap peminta-minta maka janganlah kamu hardik.
 
 11.  Wa ammaa bini’mati rabbika fahaddits.
 Dan adapun terhadap ni’mat Tuhanmu maka beritakanlah.

No comments: