Surat Al Insyirah

SURAT AL INSYIRAH (KELAPANGAN)
 Makkiyah, 8 ayat. Diturunkan sesudah Surat Adh Dhuhaa.


 Bismillahir Rahmaanir Rahiim.
 Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.
 
 1.   A lam nasyrah laka shadrak [a].
 Tidakkah Kami lapangkan dadamu untukmu?
 
 2.   Wa wadla’naa ‘an ka wizrak [a].
 Dan Kami lepaskan bebanmu dari padamu.
 
 3. Alladzii anqadha zhahrak [a].
 Yang memberatkan punggungmu.
 
 4.  Wa rafa’naa laka dzikrak [a].
 Dan Kami meninggikan bagimu sebutanmu (namamu).
 
 5.  Fa inna ma’al ‘usri yusraa [yusran].
 Sebab sesungguhnya beserta (sehabis) kesulitan itu ada kemudahan.
 
 6.  Inna ma’al ‘usri yusraa [yusran].
 Sesungguhnya beserta (sehabis) kesulitan ada kemudahan.
 
 7.   Fa idzaa faraghta fan shab.
 Maka apabila kamu telah selesai (urusan dunia) maka bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah).
 
 8.   Wa ilaa rabbika farghab.
 Kepada Tuhanmu berharaplah.